Over ons / About us

De Stichting Designgeschiedenis Nederland wil onderzoek en publicaties op het gebied van ontwerpen stimuleren, de belangstelling daarvoor bevorderen en discussie over het onderwerp entameren. Zij beheert daartoe een website en wil een gemeenschap vormen van historici, onderzoekers en auteurs op het gebied van vormgeving. Voor aangeslotenen en begunstigers organiseert de stichting bijeenkomsten, lezingen, conferenties en andere activiteiten. Meer informatie over onderzoek vindt u onder who is who in research.

Design History NL is the website of the Dutch foundation that encourages research and publications about design history. The foundation also organizes meetings, lectures, conferences and other activities for participants: design historians, authors and those who are interested in the subject. You will find information about their research in who is who in research.

Begunstigers en beoefenaars kunnen de stichting steunen met 25 euro per jaar. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het secretariaat, onder vermelding van hun naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
info@designhistory.nl

Het bestuur van de Stichting Designgeschiedenis Nederland wordt gevormd door:

  • Joana Ozorio de Almeida Meroz

De redactie van de website Designgeschiedenis Nederland bestaat uit:

  • Marthe Kes
  • Jan de Bruijn

Zij staat open voor reacties en bijdragen: redactie@designhistory.nl

Overname van gedeeltes uit artikelen is toegestaan, mits u daarbij de bron vermeldt.

Ontwerp website: Birte Ketting

Deze website werd mede mogelijk gemaakt door Premsela, Dutch platform for design & fashion