Designmuseum Eindhoven

Eindhoven wil graag een museum op het gebied van design en technologie. Een plek waar design zich richt op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen en waar innovatie centraal staat.

Om deze ambitie te realiseren maakte kwartiermaker Chris Sigaloff, in opdracht van gemeente Eindhoven, een plan voor een nieuw op te richten ‘Design Museum voor de Toekomst’. Dat plan werd op 21 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad van Eindhoven. Steun van het Rijk wordt in een volgende fase cruciaal.
Het college van B&W heeft inmiddels ingestemd met het plan voor een ‘Design Museum voor de Toekomst’ en opdracht gegeven tot de operationele en inhoudelijke uitwerking ervan in de tweede helft van 2019. Ondertussen wordt gezocht naar een plek om het museum te huisvesten. De voorkeur gaat uit naar het Evoluon. Lees hieronder het volledige plan.