De vele gezichten van stroomlijn

Stroomlijn is een even aantrekkelijk als ruim begrip om een designexpositie – tegenwoordig met broodnodige educatie – aan te wijden. Het Design Museum Den Bosch koos voor drie grote gedachtes – sneller, beter, mooier –

>>>

Frederike Huygen (1956 – 2023)

Vandaag is het een maand geleden dat onze voorzitter en oprichter Frederike Huygen is overleden. We staan hier bij stil door de toespraak die Carolien Glazenburg tijdens haar uitvaart uitsprak te publiceren. Goedemiddag, ik ben

>>>

Process. Design Drawings from the Rijksmuseum 1500-1900

‘Rijks koopt raadselachtig meesterwerk van Lutma’, kopte de NRC op 7 februari jongstleden in de cultuurbijlage. Het ging om een ontwerptekening van de zeventiende-eeuwse edelsmid Johannes Lutma. Reinier Baarsen, tot 1 december 2022 hoofdconservator van

>>>

Will van Sambeek (1935-2022)

Vanwege het overlijden van grafisch ontwerper Will van Sambeek verwijzen we hier graag naar een tekst over zijn levensloop en carrière uit 2013. Van Sambeek was een uiterst aimabele man, die als ontwerper een zeer

>>>

Here We Are!

Onder het opwekkende motto ‘here we are!’ presenteert de Rotterdamse Kunsthal een tentoonstelling die het aandeel van vrouwen in de vormgeving zichtbaar wil maken. Zoals bekend, is dat aandeel er in de geschiedschrijving nogal bekaaid

>>>

Christa Ehrlich, een Weense ontwerpster in Nederland

De tentoonstelling Christa Ehrlich – pionier in design in de Lakenhal te Leiden is een rijke expositie, die meer toont dan het functionalistisch-modernistische werk voor de zilverfabriek Voorschoten waar ze om bekend staat. Mede dankzij

>>>

It’s Our F***ing Backyard: Designing Material Futures

Wie een tentoonstelling voorziet van de titel It’s Our F***ing Backyard heeft iets uit te leggen. En al helemaal als het een tentoonstelling betreft in het Stedelijk Museum Amsterdam, waar zulk taalgebruik toch een tikje

>>>