Word lid/begunstiger

Wij zijn een bedreigde diersoort en armlastig bovendien. Want in tegenstelling tot wat de overweldigende ‘hype’ rond Dutch Design doet vermoeden, en in weerwil van oprukkend consumentisme en life style, krijgt de geschiedenis van vormgeving erg weinig aandacht en zorg.

Voeg daarbij de krimpende omvang van kranten en het moeizame bestaan van vaktijdschriften, en ziedaar ons motief om een plaats op het internet te zoeken voor serieuze en interessante artikelen over vormgeving.

Ons mooie vakgebied is erg groot wanneer je ziet hoeveel onderzoekers en specialisten er nog in Nederland rondlopen. Ook zij hebben behoefte aan een centrale plek om hun resultaten te publiceren en van zich te laten horen. Immers, dat onderzoek is niet geconcentreerd op de een of andere universiteit, maar vindt overal en nergens plaats waardoor er weinig sprake is van een gemeenschap en het aan uitwisseling van kennis ontbreekt. Het erfgoed op dit gebied is enorm, van textiel tot aardewerk, van fabrieken tot ontwerpers, en van boekgeschiedenis tot reclame. Dit rijke bezit verdient het om te worden bestudeerd en ontsloten.

Om in al deze leemtes te voorzien is de Stichting Designgeschiedenis Nederland opgericht, met als voornaamste spreekbuis, deze website.

Wij hopen dat u dit initiatief de moeite waard vindt en een warm hart toedraagt.

Omdat wij onze activiteiten willen voortzetten en een stevige basis willen geven, hopen wij dat velen ons zullen steunen door begunstiger te worden. Voor een luttele 25 euro per jaar wordt u op de hoogte gehouden en kunt u deelnemen aan de bijeenkomsten die wij organiseren. Donateurs zijn natuurlijk ook welkom. U kunt zich opgeven via info@designgeschiedenis.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer of door gebruik te maken van het formulier hieronder.

het bestuur