oproep: vraag geld aan voor onderzoek, kritiek en reflectie

bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, deadline 15 juni, meer info:

https://www.stimuleringsfonds.nl/subsidies/open-oproep-ruimte-voor-ontwerpkritiek-reflectie-en-debat

Een essay over de stand van zaken van Saskia van Stein vindt je hier: https://cms.stimuleringsfonds.nl/storage/media/SCI_Kritiek-reflectie-en-debat-binnen-de-ontwerpdisciplines-architectuur-vormgeving-en-digitale-cultuur-in-Nederland.pdf