VNK enquete: onderhandelingspositie auteurs van (kunst)historische publicaties

Bijna een jaar geleden zijn Jeroen Boomgaard en Marga van Mechelen een actie gestart met als doel  de positie van auteurs van kunsthistorische publicaties die in Nederland verschijnen, te onderzoeken en te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om de vergoeding, de rechten van de auteurs, inbegrepen de morele rechten, en afspraken rond exploitatie en promotie. Vanuit hun academische achtergrond is hun aandacht in de eerste plaats uitgegaan naar boekpublicaties en de gangbare praktijken in de Nederlandse uitgeverswereld. Eind vorig jaar zijn ze gestart met gesprekken te voeren met enkele uitgeverijen, grote fondsen als het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaanfonds, de Nederlandse en Vlaamse auteursbond, LIRA, de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK), AICA Nederland en de Vereniging Nederlandse Kunsthistorici (VNK). Deze vereniging heeft aan de actie gevolg gegeven door een enquête te starten onder haar leden. Voor deze enquête in het bijzonder vragen Jeroen Boomgaard en Marga van Mechelen nu aandacht. De gesprekken die zij met deze collega’s en organisaties voerden bevestigden hun indruk, tegelijk nam het gevoel van urgentie alleen maar toe en wilden zij zo snel mogelijk tot stappen komen ter verbetering van zowel houding naar auteurs als de vergoeding van auteurs. De enquête peilt ook de behoefte aan het ontwikkelen van een modelcontract toegesneden op auteurs van kunsthistorische publicaties, in navolging van de contracten waar de genoemde auteursbonden over beschikken en waarvan deze bonden zeggen dat ze t.a.v. genoemde doelgroep zeker aanpassing behoeven.

De enquête is tot 1 november 2020 in te vullen door zowel leden als niet-leden van de VNK. Raadpleeg hiervoor de website: https://www.kunsthistorici.nl/nieuws/enquete-onderhandelingspositie-van-auteurs-van-kunsthistorische-publicaties . Reacties zijn zeer welkom en kunnen gestuurd worden naar m.k.vanmechelen[at]uva.nl.