Heiden, Karin van der

Grafische vormgeving, erfgoed en digitalisering  

CV

Karin van der Heiden studeerde grafische vormgeving aan de Academie in Arnhem en kunstgeschiedenis in Utrecht. Tot 2008 gaf zij leiding aan het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO). In die hoedanigheid was zij verantwoordelijk voor de digitalisering van het werk van Nederlandse grafisch ontwerpers en het ontwikkelen van de website waarop de archieven zichtbaar gemaakt werden. Zij was gastdocent aan verschillende hogescholen en universiteiten, gaf en geeft lezingen en workshops.

huidige werkzaamheden

Van der Heiden werkt als freelancer vanuit PARKC als adviseur voor musea, archiefinstellingen en ontwerp- en architectenbureaus op het gebied van (digitaal) collectiebeheer en presentatie, en ontwikkelt ook projecten op het gebied van grafische vormgeving. In 2010 begon zij het project Bits to Pieces om de vroege jaren van de digitale vormgeving te documenteren door middel van interviews met een tiental pioniers. Ze wil daarmee aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van digitaal materiaal en het verlies van zulke bronnen voorkomen. Andere beoogde resultaten zijn: een publicatie over de ontwikkeling van de digitale revolutie, een gids voor beheer en behoud van digitaal materiaal, een discussie en een tentoonstelling.

selectie van publicaties/main publications

  • ‘Frans vernuftig, Nederlands nuchter’, in: Archief Karel Suyling, Eindhoven 2009, een publicatie van NAGO en [Z]OO producties.
  • ‘A Concise guide to Archiving for Designers’, AIGA New York 2008.
  • Beknopte handleiding archiveren voor ontwerpers, Utrecht (NAGO) 2007.
  • Uiterlijke staat: goed. Wild Plakken in het NAGO archief, Utrecht 2006.

email: entree@parkc.nl