Luijten, Kiko

productvormgeving, theorie van designgeschiedenis, cultuurgeschiedenis 

CV

Luijten studeerde geschiedenis in Groningen en schreef een scriptie over de discussie over vormgeving naar aanleiding van de reeks Massacultuurtentoonstellingen in het Haags Gemeentemuseum (1981). Zij deed verder onderzoek naar Schiphol, Goed Wonen en streamlinevormgeving, en werkte mee aan de tentoonstelling 100 Years of Dutch Graphic Design in het Graphic Design Museum Breda. Sinds 2006 maakt zij deel uit van GRADE, een netwerk voor jonge designhistorici. 

huidige werkzaamheden/current occupation

Kiko Luijten werkt voor het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) waar zij de archieven van Studio Dumbar en Ootje Oxenaar ontsluit en mede-verantwoordelijk is voor de publiciteit. Haar onderzoek richt zich op de theorievorming van designgeschiedenis vanuit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Is bestuurslid en lid redactie van de Stichting Designgeschiedenis Nederland. 

selectie van publicaties/main publications

  • Lezing, ‘A Simple Box Filled with only the Bare Necessities. The Development of the Passenger Building of Schiphol Airport’, in: Rijk, T.R.A. de, Drukker, J.W. (red), Collected Abstracts of Papers Submitted to the Design History Society Conference 2006 Design and Evolution, Delft 2006 (CD).
  • Een herenslip naast Mondriaan. Massacultuur (1981) in het Gemeentemuseum Den Haag en de controverse over alledaagse vormgeving in een kunstmuseum, Groningen (scriptie master Modern History and International Relations) 2009.

contact